top of page

İHALE DOKÜMANLARI TERCÜMESİ

Onur Tercüme Merkezi, Türk şirketlerinin yurtdışında gireceği ihaleler ve yabancı şirketlerin Türkiye`de gireceği ihaleler için gerekli tüm dokümantasyonun 80 ayrı dilde tercümesini yapmaktadır.
Bu kapsamda tercümesi yapılan dokümanlar arasında aşağıdakiler örnek verilebilir: 

İhale Dosyası Tercümesi

İdari Şartname Tercümesi

Teknik Şartname Tercümesi

Teknik Teklif Tercümesi

Metraj Tablosu Tercümesi

Makine Parkı ve Teknik Personel Listesi Tercümesi

İş Deneyim ve İş Bitirme Belgeleri Tercümesi

İmza Sirküleri Tercümesi

Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi

Banka Referans Mektupları Tercümesi

Kalite Belgeleri Tercümesi

Oda Sicil Kayıt Sureti Tercümesi

Fiyat teklifi almak için bizi arayın:

0532 471 82 05  -  0 312 285 58 49 ,

bize e-mail atın:

onur_tercume@hotmail.com 

info @onurtercume.com

bottom of page